Regulamin

1. Organizatorzy giełdy antyków i giełdy rzeczy używanych przy Centrum Handlowym M1 ul. Szwajcarska w  Poznaniu udostępniają osobom fizycznym oraz jednostkom gospodarczym wyznaczoną powierzchnię placu do prowadzenia handlu. Opłata za uczestnictwo w giełdzie oraz opłata rezerwacyjna odbywa się u kasjera na podstawie cennika opłat giełdowych i paragonu fiskalnego, który należy zachować do kontroli

2. Organizator giełdy lub osoby przez niego wyznaczone wskazują miejsce na placu dla sprzedającego i pobierają opłatę “z góry” tj. przed rozpoczęciem handlowania. W innych przypadkach natychmiast, kiedy możliwe jest określenie odpowiedniej stawki.

3. Organizator zastrzega, że handlować można artykułami używanymi. Dopuszcza się handel artykułami nieużywanymi, o ile nie są to ilości hurtowe.

4. Obowiązuje zakaz handlowania artykułami, których sprzedaż jest prawnie zabroniona, lub karalna. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zakazu handlowania niektórymi artykułami wg własnego uznania. Za próby handlowania art. objętymi zakazem całkowitą odpowiedzialność ponosi sprzedający bez prawa zwrotu opłaty za stoisko.

5. Handel artykułami koncesjonowanymi możliwy jest przy posiadaniu odpowiednich pozwoleń, a handel artykułami spożywczymi możliwy jest tylko przez osoby posiadające zgodę właściwego terenowo Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie wykonywanego handlu . Każdy wystawca zobowiązany jest do zachowania porządku na stoisku podczas giełdy, i uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy, pod groźbą dodatkowej opłaty za wywóz pozostawionych  śmieci.

6. Organizator giełdy nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia towarów wystawionych do sprzedaży, ich jakość, przepisy gwarancyjne oraz obowiązek podatkowy wynikający z kupna-sprzedaży. Sprzedający prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy fiskalnej.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudostępniania powierzchni handlowej lub przerwania sprzedaży bez prawa zwrotu pobranych opłat osobom, które nie przestrzegają regulaminu, zakłócają porządek, są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

8. Sprzedający i kupujący zobowiązani są do wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez organizatora giełdy lub osoby przez niego upoważnione.

9. Obowiązujący system rezerwacji miejsc gwarantuje możliwość prowadzenia działalności na stałym, wybranym przez handlującego miejscu, w każdą niedzielę, kiedy organizowana jest giełda, w godzinach 6.00   do 14.00 

10. Na terenie giełdy obowiązuje zakaz wjazdu osobom poruszającym się na motocyklach i rowerach, a wjazd pojazdów samochodowych na teren giełdy możliwy jest tylko za zgodą organizatora. Na placu handlowym obowiązują przepisy o ruchu drogowym.

11. Na terenie Giełdy obowiązuje całkowity zakaz spożywania i handlowania alkoholem.

12. Integralną częścią regulaminu jest załącznik dotyczący rygoru sanitarnego

13. Nie pobiera się opłat za wstęp od osób kupujących.

14.Osoby kupujące maja obowiązek do odwołania zakrywania ust i nosa maseczką lub częścią garderoby

15. Regulamin i cennik udostępniony jest również na  www.gielda.poznan.pl

Informacja dot. pozostawiania śmieci na terenie Giełdy Pchli Targ Poznań

-sprzątanie i wywóz śmieci pozostawionych przez wystawców w Starej Rzeźni był bardzo istotnym elementem naszych wydatków.

-zgodnie z 5 punktem regulaminu Giełdy Pchli Targ Poznań, każdy wystawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku na swoim stoisku i uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy, pod groźbą dodatkowej opłaty za wywóz pozostawionych  śmieci.

-naszym priorytetem w nowej lokalizacji będzie od pierwszej giełdy nakłonienie Państwa do zastosowania się do wymagań związanych z tą kwestią.

-ceny wywozu śmieci, nałożone przez władze wymogi( GOAP i BDO)  związane z segregacją odpadów oraz wymogi nałożone przez CH M1 dotyczące pozostawienia placu giełdowego w nienagannym stanie, zmuszają nas do zaapelowania do Państwa o zabieranie wszystkich swoich rzeczy z sobą.

-opłaty za pozostawienie rażących ilości śmieci będą nakładane bezpośrednio na osobę handlującą, i kształtować się będą od 50zł wzwyż.

-obowiązuje absolutny zakaz niszczenia, znakowania, nawiercania i numerowania stanowisk

GIEŁDA STAROCI / PCHLI TARG / M1

Facebook Giełda M1 / Facebook Targi Kolekcjonerskie

Godziny otwarcia

Pchli Targ – w każdą niedzielę:
6:00 – 14:00

Giełda Antyków – w każdą drugą sobotę miesiąca:
6:00 – 14:00

Lokalizacja

Parking przed Centrum Handlowym M1 Poznań, sekcje C2 i C3

ul. Szwajcarska 14
61-285 Poznań

Kontakt

Piotr Robiński: 604 956 314

Wojciech Mańkowski:
501 454 718

wojmar@hot.pl

%d blogerów lubi to: